Σημείωση:
Στο συγκεκριμένο τμήμα μπορούν να εγγραφούν μόνο βρέφη μεταξύ των ηλικιών 6 μηνών και 3 ετών. Από τα 3 έτη και άνω, το παιδί θα πρέπει να εγγραφεί στα "Εισαγωγικά Τμήματα".

Όλα τα παιδία (εκτός της ιατρικής γνωμάτευσης) είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν.

Διεύθυνση Κατοικίας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σημείωση:
Ο γονέας βεβαιώνει ταυτόχρονα με την αίτηση ότι με σύμφωνη γνωμάτευση και του γιατρού, το παιδί μπορεί να συμμετάσχει με ασφάλεια στο πρόγραμμα, καθώς επίσης ότι ο υπογράφων την αίτηση έχει ενημερωθεί και θα τηρεί τους κανόνες ασφαλείας για το παιδί πριν και μετά την κολύμβηση. Η Εγγραφή σας θα είναι ενεργή με την προσκόμιση των ιατρικών βεβαιώσεων του βρέφους και της συνοδού, στη γραμματεία, με την έναρξη των μαθημάτων.

 

Η Φιλοσοφία μας

Αναγνωρίζοντας την σημαντικότητα της άθλησης στις μικρές ηλικίες, έχουμε ορίσει ως βασικό προσανατολισμό των προγραμμάτων εκπαίδευσης, την μάθηση μέσα από το παιχνίδι και την ανάπτυξη θετικών συναισθημάτων του παιδιού για την κολύμβηση.
Η μεθοδολογία σε ότι αφορά τα σχέδια μαθήματος (για τις μικρότερες ηλικίες) και προπόνησης ( για τα μεγαλύτερα παιδιά) διαφοροποιούνται ανάλογα με την βιολογική ηλικία, τα ατομικά χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού.

Επικοινωνία

Μεσολογγίου 40 14231 Νέα Ιωνία, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-2799200 | Email: niriides.swim@gmail.com
Βρεφική Κολύμβηση: 6946-103236
Εισαγωγικά Τμήματα: 6946-103236/7, 6956-208669
Επίλεκτο - Προαγωνιστικό - Αγωνιστικό: 6946-103237
Ενήλικα Μέλη: 6946-103236, 6946-103237

GavickPro is not affiliated with or endorsed by Open Source Matters or the Joomla! Project.
The Joomla! logo is used under a limited license granted by Open Source Matters the trademark holder in the United States and other countries.
Icons from Glyphicons Free, licensed under CC BY 3.0.