Επιστημονικά Άρθρα


Ελληνικά Άρθρα

1. Ο ρόλος της παρατήρησης μοντέλων στη μάθηση κινητικών δεξιοτήτων.

2. Κινηματικές ∆ιαφορές μεταξύ της Κολυμβητικής Εκκίνησης με Λαβή (grab start) και της
Παραλλαγής της, με το Ένα Πόδι Πίσω (track start).

3. ∆ιερεύνηση Παραγόντων που Σχετίζονται με την Ενασχόληση των
Παιδιών Ηλικίας 7-12 ετών με τον Αθλητισμό.

4. Η Κολύμβηση για Παιδιά με Άσθμα: Βασικές Αρχές Εξάσκησης για τη Βελτίωση
της Ποιότητας Ζωής τους.

5. Βιοχημική Aξιολόγηση Προπονητικών ∆οκιμασιών Μεγίστης Έντασης στην Κολύμβηση.

6. Η Άσκηση σαν Μέσο Αντιμετώπισης της Παιδικής και Εφηβικής
Ιδιοπαθούς Σκολίωσης: Πρακτικές Εφαρμογές.

7. Η Επίδραση των Λεκτικών Οδηγιών στην Κινητική ∆ημιουργικότητα Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας.

8. Άσκηση με Βάρη και Βελτίωση της Φυσικής Κατάστασης κατά την Αναπτυξιακή Ηλικία.

9. Επίδραση της Ύπτιας Κολύμβησης με «Χεράκια» και με «Αλεξίπτωτο» σε Παραμέτρους της Χεριάς και
στη Συγκέντρωση του Γαλακτικού Οξέος.

10. Διαφοροποίηση του Συγχρονισμού των Χεριών κατά την Ελεύθερη Κολύμβηση με Έλξη Αντίστασης.

11. Αιτίες Πρόκλησης Καθημερινών Ερεθισμάτων Άγχους, Συμπτώματα Στρες και Στάδια Αλλαγής για το
Στρες σε Μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

12. Τι Σκέφτονται οι Κολυμβητές και οι Κολυμβήτριες στον Αγώνα;
Μία Προκαταρκτική Μελέτη για το Περιεχόμενο και τη Συχνότητα της Αυτο-ομιλίας.

13. Επίδραση της Αγωνιστικής Εμπειρίας στη Διαμόρφωση των Τιμών Ψυχοφυσιολογικών Μεταβλητών
του Αγωνιστικού Άγχους σε Προέφηβους Κολυμβητές.

14. Η Επίδραση της Κολύμβησης με Ελεγχόμενη Αναπνοή στη Συγκέντρωση Γαλακτικού στο Αίμα.

15. Ενεργειακή Συμμετοχή κατά τον Αγώνα και την Προπόνηση Υψηλής Έντασης στην Κολύμβηση.

Ξενόγλωσσα Άρθρα

1. Cardiovascular adaptations to intense swim training in sedentary middle- aged
men and women.

2. Medicine & Science in Sports & Exercise.

3. Adaptions to Six Months of Aerobic Swim Training.
Changes in Velocity, Stroke Rate, Stroke Length and Blood Lactate.

 

Ενδιαφέροντες Συνδέσμοι

1. American Swimming Coaches Association

2. Australian Swimming Coaches and Teachers Association

3. Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Κολύμβησης - Υδατοσφαίρισης - Συγχρονισμένης Κολύμβησης - Καταδύσεων

4. British Swimming Coaches Association

5. Canadian Swimming Coaches and Teachers Association

6. New Zealand Swimming Coaches and Teachers Association


 

Η Φιλοσοφία μας

Αναγνωρίζοντας την σημαντικότητα της άθλησης στις μικρές ηλικίες, έχουμε ορίσει ως βασικό προσανατολισμό των προγραμμάτων εκπαίδευσης, την μάθηση μέσα από το παιχνίδι και την ανάπτυξη θετικών συναισθημάτων του παιδιού για την κολύμβηση.
Η μεθοδολογία σε ότι αφορά τα σχέδια μαθήματος (για τις μικρότερες ηλικίες) και προπόνησης ( για τα μεγαλύτερα παιδιά) διαφοροποιούνται ανάλογα με την βιολογική ηλικία, τα ατομικά χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού.

Επικοινωνία

Μεσολογγίου 40 14231 Νέα Ιωνία, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-2799200 | Email: niriides.swim@gmail.com
Βρεφική Κολύμβηση: 6946-103236
Εισαγωγικά Τμήματα: 6946-103236/7, 6956-208669
Επίλεκτο - Προαγωνιστικό - Αγωνιστικό: 6946-103237
Ενήλικα Μέλη: 6946-103236, 6946-103237

GavickPro is not affiliated with or endorsed by Open Source Matters or the Joomla! Project.
The Joomla! logo is used under a limited license granted by Open Source Matters the trademark holder in the United States and other countries.
Icons from Glyphicons Free, licensed under CC BY 3.0.